Osnovne Prednosti Internet prezentacija

 
 • Niski troškovi oglašavanja, u odnosu na klasićne metode promocije, Internet oglašavanje i promocija putem Web prezentacije višestruko je jeftinije i isplativije.
 • Web prezentacija je dostupna 24 h dnevno, 7 dana u nedelji. Nema ograničenja zbog radnog vremena. Dostupna je sa svake tačke zemaljske kugle.
 • Moguća je automatska obrada porudžbina i naplata roba i usluga.
 • Dostupne su detaljne statistike o pristupu prezentaciji ili pojedinim delovima prezentacije.
 • Isporuka dokumentacije, kataloga, cenovnika u elektronskom obliku bez posebnih troškova
 • Proizvod ili usluga se jednako lako promovišu stranim korisnicima kao i domaćim - nema ograničenja na lokalna tržišta
 • Moguće je neprekidno menjanje sadržaja prezentacije, za razliku od štampanih kataloga - održavanje.
 • Nije neophodno nabavljati skupu računarsku opremu da bi se sve ovo iskoristilo - prezentacija se postavlja kod provajdera, a mi smo tu da to omogućimo.
 


OpŠti uslovi za izradu i dizajn WEB prezentacije po Ugovoru

   
 • Za svaku Internet prezentaciju potpisuje se Ugovor.
 • Naručilac plaća na naš žiro-račun avans 50% pre početka izrade prezentacije.
 • Naručilac posla obavezan je da obezbedi fotografije, logotipe i tekstove koji će biti korišćeni za izradu prezentacije i odgovoran je i ima pravo da ih objavljuje.
 • Naručilac posla je obavezan da obezbedi saglasnost za korišćenje tudjih zastićenih i registrovanih znakova, ukoliko se u prezentaciji koriste. Izvršilac posla može zahtevati u ime naručioca ova odobrenja s tim da ova usluga nije uračunata u cenu. Izvršilac posla ne preuzima odgovornost za neovlašćeno objavljivanje zastićenih znakova i tekstova.
 • Izvršilac posla u roku od 10 dana od dana potpisivanja Ugovora, obavezan je da naručiocu predloži skicu prezentacije, na 5 do 10 web strana, zavisno od tipa prezentacije. Na osnovu ove skice definiše se konačan izgled prezentacije.
 • U roku od 10 do 60 dana od prihvatanja skice prezentacije, Izvršilac ce isporučiti naručiocu kompletnu prezentaciju radi korekcija. Korekcije podrazumevaju: lekturu, korekturu, otklanjanje programerskih grešaka i promene slika po želji.
 • Izvršilac će sve korekcije obaviti u roku od 10 dana do dobijanja pisane korekture (u fajlu, e-mail-om, fax porukom, postom ili poseban pisani dogovor).
 • Kompletnu prezentaciju izvršilac će naručiocu predati snimljenu na CD ROM-u, i izvršiti postavljanje prezentacije kod provajdera. Izvršilac posla ne snosi troškove registracije domena za potrebe postavljanja prezentacije, kao i pretplate za Internet usluge kod provajdera.
 • U cenu je uračunato: Snimanje prezentacije na CD za korisnika, poslovi oko registracije domena, i registracija-prijavljivanje prezentacije na 10 pretrazivača u SRJ i svetu.
 • Na zahtev naručioca može se izvršiti registracija-prijavljivanje prezentacije na preko 30 Internet pretrazivača, kao i obezbedjenje prostora za postavljanje WEB prezentacije, što se posebno naplaćuje.

NAPOMENA: sve cene su u EUR,- sve cene su u EUR-, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate.

 


Internet Plakat - LiČna Karta VaŠe firme

 

Minimalna investicija za ulazak u svet Internet prezentovanja!
Namenjeno firmama koje tek planiraju izradu web prezentacije,
i služi kao najava buduće prezentacije.

 • osnovni podaci o firmi
 • kratak opis delatnosti
 • brojač pristupa sajtu
 • slike bez animacija,
  uglavnom skenirane i bez većih zahteva u pogledu grafičke obrade

1 strana
oko 100.-

* U cenu nije uračunat porez na promet usluga

Cena izrade dinamički promenljivih stranica, veze sa bazom podataka, lozinke i animacije posebno se dogovara.

1 strana = približno 1ekran u rezoluciji 800x600


Home Page

 

Početni korak u efikasnom korišćenju Internet-a
Namenjeno firmama koje se do sada nisu na ovaj način predstavljale tržištu, sa 1-3 zaposlena, koji nemaju potrebu za medjusobnu komunikaciju putem Internet-a, a Internet koriste pre svega za email i surfovanje.

 • osnovni podaci o firmi
 • opis delatnosti
 • osnovni opis linija proizvoda ili usluga
 • upitnik sa slanjem popunjenog obrasca na e-mail
 • brojač pristupa sajtu
 • slike bez animacija, uglavnom skenirane i bez većih zahteva u pogledu grafičke obrade

do 5 strana
150.-

6-10 strana
250.-

* U cenu nije uračunat porez na promet usluga

Cena izrade dinamički promenljivih stranica, veze sa bazom podataka, lozinke i animacije posebno se dogovara.

1 strana = približno 1ekran u rezoluciji 800x600


Internet Katalog

 

Savremen način predstavljanja ponude firme sa mogucnošću automatizacije rutinskih poslova. 
Efikasan i ekonomičan način predstavljanja ponude firme putem Internet-a, u formi kataloga. 
Namenjeno firmama koje su već poznate na trzištu ili koje agresivno marketinški nastupaju i žele učvrstiti postojeće odnose sa kupcima i smanjiti troškove obaveštavanja o promenama. 
Ponuda firme se ne menja češće od jednom mesečno.

 • osnovni podaci o firmi
 • opis delatnosti
 • detaljan prikaz proizvoda ili usluga
 • upitnik sa slanjem popunjenog obrasca na e-mail
 • anketa sa slanjem podataka na e-mail ili upisom u bazu podataka
 • porudžbenica sa slanjem popunjenog obrasca na e-mail
 • brojač pristupa sajtu
 • podaci o proizvodima se ne mogu on-line menjati ili pretraživati
 • slike bez animacija, uglavnom skenirane i bez većih zahteva u pogledu grafičke obrade

do 10 strana
(10 artikla, 10 slika)

350.-

11-20 strana
(30 artikla, 30 slika)

500.-

* U cenu nije uračunat porez na promet usluga

Cena izrade dinamički promenljivih stranica, veze sa bazom podataka, lozinke i animacije posebno se dogovara.

1 strana = približno 1ekran u rezoluciji 800x600


On-Line Office

 

Efikasna 24-časovna promocija firme i podrška partnerima i kupcima.
Puno iskorišćenje mogućnosti Internet-a za predstavljanje firme kao i za konstantan kontakt sa klijentima i partnerima. Naročito korisno za uvozno-izvozna preduzeća, špeditere, proizvođače koji imaju potrebe da neprekidno održavaju i unapređuju odnose sa svojim partnerima. 
Preporučljivo za firme koje svoju ponudu menjanju češće od 3 puta mesečno i za firme koje imaju on-line pristup Internet-u.

 • osnovni podaci o firmi
 • opis delatnosti
 • detaljan prikaz proizvoda ili usluga
 • upitnik sa slanjem popunjenog obrasca na e-mail
 • anketa sa slanjem podataka na e-mail ili upisom u bazu podataka
 • porudžbenica sa slanjem popunjenog obrasca na e-mail
 • brojač pristupa sajtu
 • podaci su smešteni u bazu podataka i koje korisnik moze on-line menjati (uz lozinku)
 • napredno pretraživanje baze podataka putem upita koje definiše korisnik
 • delovi prezentacije mogu se zaštiti od neovlašćenog pristupa i pregledavanja
 • animirane Gif slike, muzika (po potrebi)

do 50 artikala
i broj slika po dogovoru
od 800 - 1000.-

do 100 artikala
ili do100 slika proizvoda po dogovoru
oko 1200 - 1500.-

* U cenu nije uračunat porez na promet usluga

Cena izrade dinamički promenljivih stranica, veze sa bazom podataka, lozinke i animacije posebno se dogovara.

1 strana = približno 1ekran u rezoluciji 800x600


E-Commerce

 

Direktno korišćenje Interneta kao osnove za usluge koje firma pruža.
Namenjeno firmama koje žele komercijalno pružati Internet usluge (firme, on-line prodavnice, aukcije, provajderi, internet servisi, pretraživaci, baze podataka, poslovni servisi itd)

 • dinamički promenljive stranice
 • baze podataka
 • sistem za kontrolu pristupa putem lozinki
 • upitnici
 • brojači pristupa sajtu

 


1000 - 3500.-

* U cenu nije uračunat porez na promet usluga

Cena izrade dinamički promenljivih stranica, veze sa bazom podataka, lozinke i animacije posebno se dogovara.

1 strana = približno 1ekran u rezoluciji 800x600

 


Internet Časopis

 

Moderan i efikasan način objavljivanja informacija i atraktivan medij za oglašivače.
Namenjeno izdavačakim i novinskim kućama koje žele svoj časopis ili publikacije predstaviti i na Internet-u ili isključivo na Internet-u.

 • Redovan servis i objavljivanje najnovijeg broja
 • Arhiva izdanja
 • Animirane GIF slike
 • sistem za kontrolu pristupa putem lozinki
 • upitnici
 • brojači pristupa sajtu

osnovna cena, mesečni servis
450.-

* U cenu nije uračunat porez na promet usluga

Cena izrade dinamički promenljivih stranica, veze sa bazom podataka, lozinke i animacije posebno se dogovara.

1 strana = približno 1ekran u rezoluciji 800x600

Konačna cena dogovara se u zavisnosti od zahteva. Izrada sajta košta koliko i 1 mesečni servis.


OdrŽavanje Internet prezentacija

 

 

Učestalost održavanja
do 10 A4 strana
10 do 30 A4 strana
1 x dnevno
250.-
450 - 850
1 x nedeljno
200.-
400.-
1 x mesecno
150.-
250.-
* U cenu nije uracunat porez na promet usluga

Cene se odnose na mesečni period održavanja, za avansne uplate (do 3 meseca unapred) odobrava se popust u iznosu od 10 %. Cena održavanja ne obuhvata bitne izmene dizajna stranica.

Konačna cena dogovara se u zavisnosti od zahteva.

1 strana = približno 2 ekrana u rezoluciji 800x600


Ostale usluge za izradu web dokumenata

 
Tip usluge Orijentaciona cena
1 strana
15.- do 25.-
1 animirana GIF slika
25.- do 50.-
Dizajn baze podataka za WEB
(bez unosa podataka)
min 500.-
* U cenu nije uracunat porez na promet usluga

Konačna cena dogovara se u zavisnosti od zahteva.

1 strana = približno 2 ekrana u rezoluciji 800x600

NAPOMENA: sve cene su u EUR-, plaćanje u dinarskoj protivvrednosti na dan isplate.

 

PRIMERI:

 

www.allure.cz

www.bestlinefashion.com


 

www.novine.ca

www.atlasinvest.co.yu


 

www.kisobran.com

canadaimmigration

 

www.elpa.co.yu

www.lotusflower.cz

   
 

www.
trading-school.
com

www.cnb.co.yu

   
   
Copyright © 2005 City Design